سفارش كده آنلاين
كالاهاي ممتاز و بي نظير
پروژه بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد
پروژه بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد

پايان نامه بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد
قيمت: 100,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
بحران ملي آلودگي منابع آب و سياستهاي دولت براي مقابله با بحران
بحران ملي آلودگي 

منابع آب و سياستهاي دولت براي مقابله با بحران

پايان نامه بحران ملي آلودگي منابع آب و سياستهاي دولت در 169صفحه
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس
بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

پايان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس
قيمت: 140,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
توريست و تأثير آن بر امنيت ملي
توريست و 

تأثير آن بر امنيت ملي

پايان نامه جامع پيرامون توريست و تأثير آن بر امنيت ملي در 80 صفحه
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه بررسي جريانهاي اصلي تاريخنگاري در دوره پهلوي
پروژه بررسي جريانهاي اصلي تاريخنگاري در دوره پهلوي

پايان نامه بررسي جريانهاي اصلي تاريخنگاري در دوره پهلوي در بيش از 182 صفحه
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
مدلسازي و شبيه سازي سوئيچ MPLS و بررسي مقايسه اي نرم افزارهاي موجود
مدلسازي و شبيه سازي سوئيچ MPLS و 

بررسي مقايسه اي نرم افزارهاي موجود

پايان نامه ارشدمدلسازي وشبيه سازي سوئيچMPLS و بررسي مقايسه اي نرم افزارهاي موجود
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشترگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: طرح هاي توجيهي و اشتغال زايي، خدمات آموزشي، اينترنت
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :