سفارش كده آنلاين
كالاهاي ممتاز و بي نظير
( طرح كسب و كار تجهيزات درماني و دارويي براي داخل هواپيما و بيمارستان هوايي ) به همراه ده محصول هديه
( طرح كسب و كار تجهيزات درماني و دارويي براي داخل هواپيما و بيمارستان هوايي )    به همراه ده محصول هديه

به زبان فارسي-10 محصول هديه در 1 دي وي دي

قيمت: 100,000 ريال
خريد كالاتوضيحات بيشتر

طرح كسب و كار توزيع و ارسال قطعات موتورها و ماشينهاي مسابقه اي
طرح كسب و كار توزيع و ارسال قطعات موتورها و ماشينهاي مسابقه اي

به زبان فارسي

قيمت: 100,000 ريال
خريد كالاتوضيحات بيشتر

طرح كسب و كار ساخت تجهيزات ماشين آلات سنگين -به همراه ده محصول هديه
طرح كسب و كار ساخت تجهيزات ماشين آلات سنگين  -به همراه ده محصول هديه

به زبان فارسي -طرح توجيهي -10 محصول هديه در 1 دي وي دي

قيمت: 100,000 ريال
خريد كالاتوضيحات بيشتر

طرح توجيهي (طرح توليد خامه پاستوريزه ) به همراه ده محصول هديه
طرح توجيهي (طرح توليد خامه پاستوريزه ) به همراه ده محصول هديه

به زبان فارسي-10 محصول هديه در 1 دي وي دي

قيمت: 100,000 ريال
خريد كالاتوضيحات بيشتر

طرح توجيهي (توليد الكترود ) به همراه پانزده محصول هديه
طرح توجيهي (توليد الكترود ) به همراه  پانزده محصول هديه

با ظرفيت 2500 تن در سال به زبان فارسي 15 محصول هديه در 1 دي وي دي

قيمت: 100,000 ريال
خريد كالاتوضيحات بيشتر

طرح توجيهي توليد(دستگاههاي آبياري تحت فشار باراني ) + پانزده محصول هديه
طرح توجيهي توليد(دستگاههاي آبياري تحت فشار باراني )  + پانزده محصول هديه

به زبان فارسي-15 محصول هديه در 1 دي وي دي

قيمت: 100,000 ريال
خريد كالاتوضيحات بيشتر

محصول طرح توجيهي ( طرح توليد حلوا )به همراه هديه هاي فروشگاه
محصول طرح توجيهي ( طرح توليد حلوا )به همراه  هديه هاي فروشگاه

به زبان فارسي

قيمت: 100,000 ريال
خريد كالاتوضيحات بيشتر

بسته طرح توجيهي (توليد گچ ساختماني به روش سنتي ) به همراه ده محصول هديه
بسته طرح توجيهي (توليد گچ ساختماني به روش سنتي )  به همراه ده محصول هديه

به زبان فارسي-10 محصول هديه در 1 دي وي دي

قيمت: 100,000 ريال
خريد كالاتوضيحات بيشترگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: آموزشي، هنري و طرح هاي كارآفريني
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :