سفارش كده آنلاين
كالاهاي ممتاز و بي نظير
تاريخ : چهارشنبه 4 آبان 1390 | یازار : محمد
منابع آزمون كارشناسي ارشد تمام رشته ها
منابع آزمون كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني
منابع آزمون كارشناسي ارشد علوم تربيتي
منابع آزمون كارشناسي ارشد علوم تربيتي
منابع آزمون كارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
منابع آزمون كارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مهندسي برق
منابع پيشنهادي آزمون كارشناسي ارشد روانشناسي (وزارت علوم، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت)
منابع آزمون كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
منابع آزمون كارشناسي ارشد گرايش برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي
منابع آزمون كارشناسي ارشد بهداشت محيط
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زبان شناسي
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه رياضي
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه تاريخ
منابع آزمون كارشناسي ارشد مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات IT
منابع آزمون كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي- شيلات
منابع آزمون كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي - علوم باغباني
منابع آزمون كارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه فتونيك
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مهندسي هوا فضا
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مهندسي مواد
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مهندسي مواد
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي
منابع آزمون كارشناسي ارشد پرستاري
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه علوم اجتماعي
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مهندسي مكانيك
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مهندسي عمران
منابع آزمون كارشناسي ارشدمهندسي كشاورزي- حشره شناسي كشاورزي
منابع آزمون كارشناسي ارشد- مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه فيزيك
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زبان و ادبيات فارسي
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زبان انگليسي
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه شيمي
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه حقوق
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زيست شناسي
منابع آزمون كارشناسي ارشد مجموعه مديريت براي كارشناسي ارشد مجموعه مديريت
منابع آزمون كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
سيستم هاي اقتصادي اجتماعي براي كارشناسي ارشد - مهندسي صنايع-سيستم ها ...
آرديني اوخو
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: آرايشي بهداشتي
تاريخ : چهارشنبه 4 آبان 1390 | یازار : محمد

ديكشنري تخصصي رشته حسابداري
ديكشنري تخصصي رشته حسابداري

ديكشنري تخصصي انگليسي به فارسي رشته حسابداري
قيمت: 50,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
مجموعه استانداردهاي حسابداري ايران
مجموعه استانداردهاي حسابداري ايران

مجموعه استانداردهاي حسابداري ايران به شكل پي دي اف - ورد و پاورپوئينت
قيمت: 50,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
آموزش استاندارد حسابداري شماره 2
آموزش استاندارد حسابداري شماره 2

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: صورت جريان وجه نقد
قيمت: 45,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
آموزش استاندارد حسابداري شماره 1
آموزش استاندارد حسابداري شماره 1

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: نحوه ارائه صورت هاي مالي
قيمت: 45,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر


آرديني اوخو
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: آرايشي بهداشتي
تاريخ : چهارشنبه 4 آبان 1390 | یازار : محمد

آموزش استاندارد حسابداري شماره 3
آموزش استاندارد حسابداري شماره 3

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: درآمد عملياتي
قيمت: 45,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
آموزش استاندارد حسابداري شماره 4
آموزش استاندارد حسابداري شماره 4

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: ذخاير، بدهي ها و دارايي هاي احتمالي
قيمت: 45,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
آموزش استاندارد حسابداري شماره 5
آموزش استاندارد حسابداري شماره 5

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
قيمت: 45,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
آموزش استاندارد حسابداري شماره 6
آموزش استاندارد حسابداري شماره 6

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: عملكرد مالي
قيمت: 45,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر


آرديني اوخو
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: آرايشي بهداشتي
تاريخ : چهارشنبه 4 آبان 1390 | یازار : محمد

آموزش استاندارد حسابداري شماره 8
آموزش استاندارد حسابداري شماره 8

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: موجودي كالا
قيمت: 50,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
آموزش استاندارد حسابداري شماره 9
آموزش استاندارد حسابداري شماره 9

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: پيمان هاي بلند مدت
قيمت: 52,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
آموزش استاندارد حسابداري شماره 10
آموزش استاندارد حسابداري شماره 10

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: كمك هاي بلاعوض دولت
قيمت: 45,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
آموزش استاندارد حسابداري شماره 11
آموزش استاندارد حسابداري شماره 11

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: دارايي ثابت مشهود
قيمت: 50,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر


آرديني اوخو
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: آرايشي بهداشتي
تاريخ : چهارشنبه 4 آبان 1390 | یازار : محمد

آموزش استاندارد حسابداري شماره 12
آموزش استاندارد حسابداري شماره 12

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: افشاي اطلاعات اشخاص وابسته
قيمت: 45,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
آموزش استاندارد حسابداري شماره 13
آموزش استاندارد حسابداري شماره 13

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: مخارج تامين مالي
قيمت: 45,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
آموزش استاندارد حسابداري شماره 15
آموزش استاندارد حسابداري شماره 15

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: حسابداري سرمايه گذاري ها
قيمت: 50,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

*****
آموزش استاندارد حسابداري شماره 16
آموزش استاندارد حسابداري شماره 16

سي دي فايل پاور پوئينت - موضوع: تسعير ارز
قيمت: 50,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر


آرديني اوخو
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: آرايشي بهداشتي
یارپاق لار: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :