سفارش كده آنلاين
كالاهاي ممتاز و بي نظير
پروژه جامع :بررسي بازاريابي در صادرات محصول
پروژه جامع :بررسي بازاريابي در صادرات محصول

پايان نامه بررسي جامع :بررسي بازاريابي در صادرات محصولات در 40 صفحه
قيمت: 100,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه جامع:مقايسه سلامت رواني بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن درمنزل
پروژه جامع:مقايسه سلامت رواني بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن درمنزل

مقايسه سلامت رواني بين سالمندان ساكن خانه سالمندان و سالمندان ساكن درمنزل
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه جامع: جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي
پروژه 

جامع: جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

پروژه پايان نامه :جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي در 116 صفحه
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه جامع پيرامون شبكه هاي كامپيوتري
پروژه جامع پيرامون شبكه هاي كامپيوتري

پروژه پايان نامه پيرامون شبكه هاي كامپيوتري در 259 صفحه
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه جامع :راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در پيش دانشگاهي شهرستان جاجرم
پروژه جامع :راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در پيش دانشگاهي شهرستان جاجرم

پايان نامه راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در پيش دانشگاهي شهرستان جاجرم 60صفحه
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه جامع:بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر
پروژه جامع:بررسي 

تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر

پايان نامه بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر در 287 صفحه
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر


آرديني اوخو
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: طرح هاي توجيهي و اشتغال زايي، خدمات آموزشي، اينترنت
پروژه جامع : بررسي مسائل ومشكلات مديران گروههاي آموزشي
پروژه جامع : بررسي 

مسائل ومشكلات مديران گروههاي آموزشي

پايان نامه بررسي مسائل ومشكلات مديران گروههاي آموزشي در 85 صفحه
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دير آموز شهرستان مينودشت
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دير آموز شهرستان مينودشت

پايان نامه بررسي نقش خانواده درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز شهرستان مينودشت
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
مقايسه سلامت دانشجويان با عقايد مذهبي بالا با دانشجويان داراي عقايد مذهبي پايين
مقايسه سلامت  دانشجويان با عقايد مذهبي بالا با دانشجويان داراي عقايد مذهبي پايين

پايان نامه مقايسه سلامت عمومي و خودكارآمدي دانشجويان داراي عقايد مذهبي بالا
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور
 اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور

پايان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور در75 صفحه
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه جامع بررسي علل فرار دختران


پروژه جامع بررسي علل فرار دختران

پروژه بررسي علل فرار دختران
قيمت: 100,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات
بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

پايان نامه بررسي ومقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسردانشگاه تبريز قبل ازامتحانات
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور
بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور

پايان نامه بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور در سال1386
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر


آرديني اوخو
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: طرح هاي توجيهي و اشتغال زايي، خدمات آموزشي، اينترنت
پروژه بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد
پروژه بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد

پايان نامه بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد
قيمت: 100,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
بحران ملي آلودگي منابع آب و سياستهاي دولت براي مقابله با بحران
بحران ملي آلودگي 

منابع آب و سياستهاي دولت براي مقابله با بحران

پايان نامه بحران ملي آلودگي منابع آب و سياستهاي دولت در 169صفحه
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس
بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

پايان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس
قيمت: 140,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
توريست و تأثير آن بر امنيت ملي
توريست و 

تأثير آن بر امنيت ملي

پايان نامه جامع پيرامون توريست و تأثير آن بر امنيت ملي در 80 صفحه
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه بررسي جريانهاي اصلي تاريخنگاري در دوره پهلوي
پروژه بررسي جريانهاي اصلي تاريخنگاري در دوره پهلوي

پايان نامه بررسي جريانهاي اصلي تاريخنگاري در دوره پهلوي در بيش از 182 صفحه
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
مدلسازي و شبيه سازي سوئيچ MPLS و بررسي مقايسه اي نرم افزارهاي موجود
مدلسازي و شبيه سازي سوئيچ MPLS و 

بررسي مقايسه اي نرم افزارهاي موجود

پايان نامه ارشدمدلسازي وشبيه سازي سوئيچMPLS و بررسي مقايسه اي نرم افزارهاي موجود
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر


آرديني اوخو
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: طرح هاي توجيهي و اشتغال زايي، خدمات آموزشي، اينترنت
پروژه جامع طراحي سايت به زبان php سفارش محصول توسط كاربر -براي شركت ابزاربندي خراسان
پروژه جامع طراحي سايت به زبان php سفارش محصول توسط كاربر -براي شركت ابزاربندي خراسان

پروژه پايان نامه جامع طراحي سايت به زبان php سفارش محصول توسط كاربر در 80 صفحه
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه و مقاله جامع:مهاجرت ،‌ حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها
پروژه و مقاله جامع:مهاجرت ،‌ حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها

پروژه و مقاله جامع:مهاجرت ،‌ حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها در 36 صفحه
قيمت: 80,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
بررسي نگرش دبيران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشكل
بررسي نگرش دبيران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشكل

پاياننامه بررسي نگرش دبيران ودانش اموزان دختر متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحد
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از اساتيد دانشگاه
پروژه  بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از اساتيد دانشگاه

اين پايان نامه در 80 صفحه عرضه مي شود
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پرو جامع :روابط عمومي در ايران و جهان
پرو جامع :روابط عمومي در ايران و جهان

پايان نامه جامع روابط عمومي در ايران و جهان
قيمت: 100,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
مقاله اي جامع پيرامون متالوگرافي
مقاله اي جامع پيرامون متالوگرافي

مقاله اي جامع پيرامون متالوگرافي در 45 صفحه
قيمت: 70,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها
ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

پروژه و پايان نامه جامه رشته مديريت صنعتي در 100 صفحه
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر


آرديني اوخو
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: طرح هاي توجيهي و اشتغال زايي، خدمات آموزشي، اينترنت
پروژه جامع :بررسي حساسيت كانتراست با افزايش سن در بيماران كلينيك بينائي سنجي دانشگاه
پروژه جامع :بررسي حساسيت كانتراست با افزايش سن در بيماران كلينيك بينائي سنجي دانشگاه

پايان نامه بررسي بينايي سنجي در 56 صفحه
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه بررسي مديريت و محافظت از شبكه هاي كامپيوتر
پروژه بررسي مديريت و محافظت از شبكه هاي كامپيوتر

اين پروژه در بيش از 180 صفحه ,به صورت فايل word,جمع آوري شده است
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
مقاله و پروژه تحقيقاتي :بررسي بازار سبزيجات خشك
مقاله و پروژه تحقيقاتي :بررسي  بازار سبزيجات خشك

پروژه پايان نامه بررسي بازار سبزيجات خشك
قيمت: 120,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد
بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

اين پايان نامه و مقاله پژو هشي در 189 صفحه ارائه مي شود.
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه و مقاله جامع :گياه شناسي و فرآيند هاي عصاره گيري از گياهان داروئي
پروژه و مقاله جامع :گياه شناسي و فرآيند هاي عصاره گيري از گياهان داروئي

پايان نامه جامع گياه شناسي در 82 صفحه براي پروژه ها و تحقيقات دانشجويي
قيمت: 129,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر

***
پروژه مجموعه گردشگري سوران-كارشناسي ارشد رشته معماري
پروژه مجموعه 

گردشگري سوران-كارشناسي ارشد رشته معماري

مجموعه گردشگري سوران-پايان نامه رشته معماري در 249 صفحه
قيمت: 150,000 ريال
خريد كالا


توضيحات بيشتر


آرديني اوخو
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: طرح هاي توجيهي و اشتغال زايي، خدمات آموزشي، اينترنت
یارپاق لار: [1] [2] [3]
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :